LDS FLUID

CHAMPION LDS FLUID

کد محصول: 5090 Colour Orange

LDS FLUID یک روان‌ساز فول سنتتیک مبتنی بر روغن‌های پایه با کیفیت بسیار بالا و گزینش دقیق می‌باشد. این روان‌ساز یک سیال هیدرولیک با کارایی بالا ...

 HYDRAULIC FLUID

CHAMPION HYDRAULIC FLUID

کد محصول: 5078 Colour Green

CENTRAL HYDRAULIC FLUID یک روان‌ساز فول سنتتیک مبتنی بر روغن‌های پایه با کیفیت بسیار بالا و گزینش دقیق می‌باشد. این محصول یک سیال "چند منظوره" هیدرولیک است ...

 LHMFLUID

CHAMPION LHMFLUID

کد محصول: 5077 Colour Green

LHMFLUID یک سیال هیدرولیک معدنی است که به طور ویژه برای استفاده در مدارهای تعلیقی هیدرولیک، ...

 DOT 3/4

CHAMPION DOT 3/4

کد محصول: 5039

روغن ترمز، در نظر گرفته شده برای سیستم‌های ترمز هیدرولیک. ...

 DOT 5.1

CHAMPION DOT 5.1

کد محصول: 5038

یک روغن ترمز سنتتیک می‌باشد که برای سیستم‌های ترمز هیدرولیک، جایی که کیفیت بالا مورد نیاز است، در نظر گرفته شده است. دارای پایداری شیمیایی بالا ...