OUTBOARD4T 10W30

CHAMPION OUTBOARD4T 10W30

کد محصول: 1925

OUTBOARD4T 10W30 یک روان¬ساز نیمه سنتتیک مبتنی بر روغن¬های پایه با تصفیه زیاد و گزینش دقیق می¬باشد. ...

 IN-OUTBOARD4T 25W40

CHAMPION IN-OUTBOARD4T 25W40

کد محصول: 1956

IN-OUTBOARD4T 25W40 یک روغن‌موتور نیمه سنتتیک برای موتورهای چهار زمانه است که به طور ویژه برای برآورده‌سازی الزامات مشخصه NMMA FC-W طراحی گردیده است. ...

 OUTBOARD2T TC-W3 DFI

CHAMPION OUTBOARD2T TC-W3 DFI

کد محصول: 1911

OUTBOARD2T TC-W3 برای موتورهای بیرونی دو زمانه خنک‌شونده با آب طراحی شده و مشخصه NMMA TC-W3 را برآورده می‌سازد. ...

 OUTBOARD2T TC-W3

CHAMPION OUTBOARD2T TC-W3

کد محصول: 1912

OUTBOARD2T TC-W3 برای موتورهای بیرونی دو زمانه خنک‌شونده با آب طراحی شده و مشخصه NMMA TC-W3 را برآورده می‌سازد. ...

 UNIVERSAL2T BIO

CHAMPION UNIVERSAL2T BIO

کد محصول: 1915

UNIVERSAL2T BIO یک روان‌ساز فول سنتتیک مبتنی بر روغن‌های پایه با کیفیت بسیار بالا و گزینش دقیق می‌باشد که برای موتورهای بنزینی دو زمان خنک‌شونده با آب، با خروجی بسیار بالا، طراحی شده است. ...

 OUTBOARD80W90

CHAMPION OUTBOARD80W90

کد محصول: 23323

OUTBOARD80W90 یک روان‌ساز مقاوم در برابر فشار بالا برای جعبه‌دنده‌ها می‌باشد که به طور ویژه برای عملیات در شدیدترین شرایط کاری در موتورهای دریایی داخلی و بیرونی فرمول‌بندی شده است. ...