S.T.O.U. FARM 10W30

CHAMPION S.T.O.U. FARM 10W30

کد محصول: 1425

این روغن یک فرآورده چندمنظوره جامع می‌باشد که برای موتورها، گیربکس‌ها، ترمزهای تر و سیستم‌های هیدرولیک تراکتورها ارائه شده است. ...

 S.T.O.U. FARM 10W40

CHAMPION S.T.O.U. FARM 10W40

کد محصول: 1426

S.T.O.U. FARM10W40 یک روان‌ساز نیمه سنتتیک مبتنی بر روغن‌های پایه تصفیه‌شده با گزینش دقیق می‌باشد که برای موتورها، گیربکس‌ها، ترمزهای تر، و سیستم‌های هیدرولیک تراکتورها در نظر گرفته شده است. ...

 S.T.O.U. FARM 15W30

CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W30

کد محصول: 1435

این روغن یک فرآورده چندمنظوره جامع می‌باشد که برای موتورها، گیربکس‌ها، ترمزهای تر و سیستم‌های هیدرولیک تراکتورها ارائه شده است. ...

 S.T.O.U. FARM 15W40

CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W40

کد محصول: 1436

این روغن یک فرآورده چندمنظوره جامع می‌باشد که برای موتورها، گیربکس‌ها، ترمزهای تر و سیستم‌های هیدرولیک تراکتورها ارائه شده است. ...

 S.T.O.U. FARM 20W40

CHAMPION S.T.O.U. FARM 20W40

کد محصول: 1446

این روغن یک فرآورده چندمنظوره جامع می‌باشد که برای موتورها، گیربکس‌ها، ترمزهای تر و سیستم¬های هیدرولیک تراکتورها ارائه شده است. ...

 U.T.T. OIL 50

CHAMPION U.T.T. OIL 50

کد محصول: 3119

U.T.T. OIL 50 یک روغن فول سنتتیک می‌باشد که در گستره‌ای از دماها و تحت همه شرایط عملیاتی، کارایی قابل توجهی در ترمزهای تر دارد. ...

 U.T.T. OIL 100

CHAMPION U.T.T. OIL 100

کد محصول: 3120

U.T.T. OIL 100 یک روغن ویژه می‌باشد که برای گیربکس‌های اتوماتیک، سیستم‌های هیدرولیک، ترمزها و کلاچ¬های تراکتور، لیفتراک‌ها، و تجهیزات خارج‌جاده‌ای طراحی شده است. ...

 U.T.T. OIL 170

CHAMPION U.T.T. OIL 170

کد محصول: 3121

U.T.T. OIL 170 یک روغن ویژه می‌باشد که برای گیربکس‌های اتوماتیک، سیستم‌های هیدرولیک، ترمزها و کلاچ¬های تراکتور، لیفتراک‌ها، و تجهیزات خارج‌جاده‌ای طراحی شده است. ...

 U.T.T. OIL 170 BM

CHAMPION U.T.T. OIL 170 BM

کد محصول: 23121

U.T.T. OIL 170 BM یک روغن ویژه می‌باشد که برای گیربکس‌های اتوماتیک، سیستم‌های هیدرولیک، ترمزهای تر، مبدل‌های تراکتور، لیفتراک‌ها، و تجهیزات خارج‌جاده‌ای مختلف طراحی شده است. ...

 U.T.T. OIL 500

CHAMPION U.T.T. OIL 500

کد محصول: 3123

این روان‌ساز به طور ویژه جهت برآورده‌سازی الزامات مربوط به محصولات شرکت کاترپیلار برای استفاده در گیربکس‌ها، چرخ‌دنده‌های نهایی، و ترمزهای تر فرمول‌بندی شده است (Cat TDTO). ...

 U.T.T. OIL 600

CHAMPION U.T.T. OIL 600

کد محصول: 3124

این روان‌ساز به طور ویژه جهت برآورده‌سازی الزامات مربوط به محصولات شرکت کاترپیلار برای استفاده در گیربکس‌ها، چرخ‌دنده‌های نهایی، و ترمزهای تر فرمول‌بندی شده است (Cat TDTO). ...

 SUPER CPO10W40

CHAMPION SUPER CPO10W40

کد محصول: 1726

SUPER CPO10W40 یک روان‌ساز نیمه سنتتیک مبتنی بر روغن‌های پایه با تصفیه بالا و گزینش دقیق می‌باشد برای استفاده در کارهای عمومی می‌باشد. ...